English

Email us Visit our Sina Blog

   
       
       
       
    科学严谨的研究模型
    Scientific and Rigorous Research Models

  • 在客户产品营销的各个阶段,针对不同的市场目标,群思都能提供出色的消费者洞察和市场研究服务,经过多年的发展,我们已经构筑了一整套科学严谨的研究模型。
我们的优势

首页   |   公司概况   |   专属样本库研究   |   我们的基础服务   |   我们的研究专长   |   我们的优势   |   联系我们
Copyright © 1999-2012, groupthinking.cn, All rights reserved
版权所有 © 上海群思商务咨询有限公司 未经许可 严禁复制 沪ICP备12026339号-1